Skoler og uddannelser

Nyt læringsmiljø for elever på Sct. Norbert skolen

En renovering og modernisering af gamle lokaler og bygning, er blevet rammen om en nuanceret fremtid for skolens elever på Sct. Norbert skolen i Vejle. Ved at bevarer de gamle lokaler, er der tænkt kreative processer ind i at få indrettet alle rummene og udnyttet det faglige potentiale med de rigtige møbler og indretning.

Vores team har gjort en stor indsats for at skabe et inspirerende og varieret læringsmiljø, hvor både elever og lærere har haft indflydelse. Rummene er indrettet på forskellige måder for at imødekomme forskellige behov og læringsstile. Nogle af lokalerne er designet som hyggelige huler, hvor eleverne kan fordybe sig og føle sig trygge. Andre rum er mere åbne og transparente, med møbler på hjul, der giver mulighed for fleksibilitet og let omstrukturering af lokalet.

Vi tror på, at et miljø, der afspejler elevers mangfoldighed og interesser, vil stimulere deres kreativitet og læring. Ved at både elever og lærere har bidraget i indretningen har sikret, at lokalerne er skabt med omtanke og i tråd med en fælles vision. Det har været en fornøjelse at byde eleverne velkommen i disse fantastiske rum, hvor læring og trivsel går hånd i hånd.

En del er lokalerne er indrettet som fordybelsesrum. Eleverne er allerede begejstrede og har givet deres udtalelser:

– “Det er bedre alt sammen, og fremhæver lys og udluftning.”
– “Der er mange steder at sætte sig, fordi der er mange små rum, og de alle sammen er indrettet forskelligt.”
– “Akustikken er bedre her. Der er ikke ekko som det andet sted,”
– “Der er en masse plads at bevæge sig på, som endnu en fordel.”

Elever har fået et bedre læringsmiljø med fordybelsesrum, hvor de kan finde ro og fokusere på deres arbejde.